Από 1 Ιανουαρίου 2006, τα Ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας με χρήση τεχνολογίας αιχμής, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και προδιαγραφές ασφάλειας.

Η αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενικών Αρχών (με εξαίρεση τα Επίτιμα Προξενεία) περιορίζεται στην:

 • Παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικά και δακτυλικών αποτυπωμάτων
 • Ασφαλή προώθηση τους προς την Ελληνική Αστυνομία
 • Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
 • Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Το Προξενείο στην Βρισβάνη είναι Επίτιμο και για το λόγω αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε παραλαβή αιτήσεων.

Παραλαβή αιτήσεων για την Κουηνσλάνδη γίνονται στη Πρεσβεία της Ελλάδος στην Καμπέρρα ή στα γραφεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος βρίσκεται στη διεύθυνση 9 Turrana Street, Yarralumla, ACT 2600 και τα γραφεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ βρίσκονται στη διεύθυνση Level 2, 219-223 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000.

Για να κάνετε αίτηση για διαβατήριο, χρειάζεται απαραιτήτως να έχετε προηγουμένως κλείσει ραντεβού. Για ραντεβού με το Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία στη Καμπέρρα, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση grcon.can@mfa.gr ή για το Τμήμα Διαβατηρίων στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, επικοινωνήστε στη διεύθυνση passports.sid@mfa.gr ή grgencon.sid@mfa.gr. Προς αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άλλως θα απαιτηθεί νέο ραντεβού.

Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας υπολογίζεται περίπου στις 6-8 εβδομάδες. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπ’ όψιν ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας στα ραντεβού, καθώς και ότι δίδεται προτεραιότητα σε αιτούντες που διαθέτουν μόνο Ελληνικό διαβατήριο και επείγονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση, ικανό διάστημα πριν τη σχεδιαζόμενη αναχώρησή του στο εξωτερικό.

Μόνον Έλληνες πολίτες δικαιούνται να αιτηθούν την έκδοση Ελληνικού διαβατηρίου. Αυστραλοί πολίτες Ελληνικής καταγωγής που δεν διαθέτουν την Ελληνική ιθαγένεια (αποδεικνύεται μέσω της εγγραφής του πολίτη σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα) δεν δικαιούνται Ελληνικό διαβατήριο.

A. Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για νέα διαβατήρια ή για ανανέωση διαβατηρίων υποβάλλονται μόνο αυτοπροσώπως. Για την παραλαβή της εν λόγω αίτησης από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, απαιτείται η κατάθεση όλων ανεξαιρέτως των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Η ημερομηνία έκδοσης των υποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου.

Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του εν λόγω ανηλίκου. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τόσο του ανηλίκου όσο και τους ασκούντος τη γονική μέριμνα.

Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από Ελληνική Προξενική Αρχή στο εξωτερικό, είτε αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα, είτε Αυστραλιανή Δημόσια Αρχή.

B. Κατάλογος Δικαιολογητικών

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, που εκτυπώνεται στην Προξενική Αρχή και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:
  • Αν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
  • Αν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για αρπάγη, εμπόριο δούλων, εμπόριο ανθρώπων, αρπάγη ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορίου ή διακίνηση λαθρομεταναστών.
  • Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
  • Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
  • Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού.
  • Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
  • Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται ή ανανέωση ή αντικατάστασή του.
 • Αυστραλιανό διαβατήριο (εάν είστε και Αυστραλός Υπήκοος)
 • Προηγούμενο Ελληνικό διαβατήριο (εφόσον υπάρχει)
 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό δημοτολογίου (εφόσον υπάρχει)
 • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες. Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες για το Ελληνικό διαβατήριο έχουν συγκεκριμένο μέγεθος (4×6 εκατοστών -cm) και συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το λόγω αυτό, τα προτιμώμενα φωτογραφικά στούντιο: στην Καμπέρρα: – ACT Capital Photography, 1 Palmerston Lane, The Lawns, Manuka, ACT 2603 (Τηλ: 02-6295 9766) και στο Σύδνεϋ: – Digital & Fotoworld, Shop R12, 233 Castlereagh Street, Sydney, NSW. 2000 (Τηλ: 02-9261 1987). Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το φωτογραφικό στούντιο σε σχέση με τις απαιτήσεις για τις φωτογραφίες (π.χ. είδη ένδυσης, η θέση των μαλλιών, κ.λπ.).
 • Για άρρενες 19-45 ετών, που τελούν υπό αναβολή στράτευσης, απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β’. Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση από την Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκει στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία. Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξη μηνών από την υποβολή τους.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης (Εγγραφής) εκδόσεως αρμοδίου Δήμου του Ελληνικού Κράτους (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, η Προξενική Αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
 • Πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ υποβάλλεται και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης θέσης υπό επιτροπεία ή δικαστικής συμπαράστασης.

Γ. Παραλαβή Διαβατηρίων

 1. Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο. Πρόσωπα ασκούντα γονική μέριμνα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από άλλη αρμόδια ελληνική ή αυστραλιανή διοικητική αρχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών. Κατά την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, οι αιτούντες θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν το παλαιό τους διαβατήριο προς ακύρωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στην Προξενική Αρχή για έξη (6) μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δ. Τέλη Διαβατηρίου

Τα τέλη για την έκδοση Ελληνικών διαβατηρίων είναι τα ακόλουθα: –

  • Διαβατήρια αιτούντων άνω των 14 ετών: €84,40*
  • Διαβατήρια αιτούντων μέχρι των 14 ετών: €73,60*

*Τα τέλη διαβατηρίων καταβάλλονται σε δολάρια Αυστραλίας και υπόκεινται στην μηνιαία ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου Αυστραλίας. Σημειώνεται ότι όλες οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αυστραλία δέχονται μόνο μετρητά. Δεν δεχόμαστε πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή επιταγές.

Ε. Απόρριψη Διαβατηρίου

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, επιστρέφεται στον αιτούντα το ποσό το οποίο κατέβαλε, μειωμένο κατά το αντίστοιχο των €5,00 σε δολάρια Αυστραλίας, τα οποία παρακρατούνται για να καλύψουν το κόστος αλληλογραφίας.

Στ. Ανανέωση Διαβατηρίου

Η ανανέωση διαβατηρίου είναι δυνατό μόνο εντός 10 μηνών πριν τη λήξη του διαβατηρίου, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ανανέωση νωρίτερα.

Ζ. Κλοπή ή Απώλεια Διαβατηρίου

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ισχύοντος διαβατηρίου στην Αυστραλία, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή καθώς και τις επιτόπιες Αστυνομικές Αρχές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αυστραλιανή Αστυνομική Αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στην Προξενική Αρχή όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

Η Προξενική Αρχή διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στην Προξενική Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την έκδοση Ελληνικών διαβατηρίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Καμπέρρα ή με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ ή να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.passport.gov.gr