Θεώρηση Σένγκεν και Εθνική Θεώρηση

Το Προξενείο στην Βρισβάνη είναι Επίτιμο και για το λόγω αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε παραλαβή αιτήσεων για θεωρήσεις.

Παραλαβή αιτήσεων για τους κάτοικους της Κουηνσλάνδης γίνονται στα γραφεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ βρίσκεται στη διεύθυνση Level 2, 219-223 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000.

Για να κάνετε αίτηση για θεώρηση, χρειάζεται απαραιτήτως να έχετε προηγουμένως κλείσει ραντεβού με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ.  Επικοινωνήστε στη διεύθυνση visa.sid@mfa.gr ή grgencon.sid@mfa.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με Θεωρήσεις, δείτε www.mfa.gr/australia/visa.html?mission=syd