Κάθε χρόνο, πολλοί επιλέγουν να παντρευτούν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά.

Πρώτον, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ιερέα ή τον Τελετάρχη του Πολιτικού Γάμου, ο οποίος πρόκειται να τελέσει το γάμο ή το άτομο που θα διοργανώσει τον γάμο σας για επιβεβαίωση των απαιτούμενων εγγράφων.

Τα παρακάτω έγγραφα είναι τα τυπικά έγγραφα που απαιτούνται από τις Ελληνικές αρχές για την έκδοση της σχετικής Άδειας Γάμου.

  • Πιστοποιητικά Γέννησης
  • Πιστοποιητικό “No Record Search” από το Ληξιαρχείο, με έρευνα για τα τελευταία πέντε έτη, για τον καθένα
  • Πιστοποιητικό Μη Εμποδίου Σε Γάμο του καθενός από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας (Όροφος 17, 150 Charlotte Street, Brisbane), δείτε την ιστοσελίδα dfat.gov.au
  • Διαταγή Διαζυγίου ή Πιστοποιητικό Διαζυγίου από το αρμόδιο δικαστήριο (χρειάζεται μόνο εάν δεν είναι ο πρώτος γάμος σας)

Τα παραπάνω έγγραφα απαιτούν την Σφραγίδα της Χάγης “Apostille” από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου (Όροφος 17, 150 Charlotte Street, Brisbane) πριν τα προσκομίσετε στο Προξενείο.  Για την απόκτηση της Σφραγίδας Apostille θα χρειαστεί ραντεβού, τηλεφωνήστε στο αριθμό 1300 935 260 για να κλείσετε το ραντεβού σας..

Εάν σκοπεύετε να τελέσετε θρησκευτικό γάμο (Ορθόδοξο), θα χρειαστούν επιπλέον και τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία ΔΕΝ απαιτούν την Σφραγίδα “Apostille”:-

  • Το Πιστοποιητικό Βαπτίσεως σας από την Εκκλησία που βαπτισθήκατε και
  • Πιστοποιητικό Αγαμίας που εκδίδει ο Ιερέας της Ενορίας σας.