Υποτροφίες – ΒΑ in Archaeology, History and Literature of Ancient Greece – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σας ενημνερώνουμε ότι δύο (2) Υποτροφίες Αριστείας προπτυχιακών σπουδών, κάθε μία ύψους 10.000 ευρώ, για το Ακαδημαϊκο Έτος 2021-22 πτροσφέρονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο “BA program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece” της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πληρούν τα …Read More