Σας ενημνερώνουμε ότι δύο (2) Υποτροφίες Αριστείας προπτυχιακών σπουδών, κάθε μία ύψους 10.000 ευρώ, για το Ακαδημαϊκο Έτος 2021-22 πτροσφέρονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο “BA program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece” της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πληρούν τα κριτήρια. όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επιθυμώντας να ενισχύσουμε τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, σας παρακαλούμε να διαδώσετε αυτές τις πληροφορίες όσο το δυνατό ευρύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:   https://baag.uoa.gr ή στείλετε μήνυμα στο info@baag.uoa.gr